Veri tabanı ve tablo oluşturmak için SQL Server Management Studio’yu başlatıyorum.
Örnek proje için Microsoft SQL de Veri Tabanı yani Database oluşturmak istiyorum.
Oluşturduğum bu veri tabanına tabloları ekleyeceğim.

SQL Server’a kimlik doğrulamasıyla bağlanabilirsiniz.
Windows kimlik doğrulaması ya da
SQL server kimlik doğrulaması kullanarak bağlantı kurabilirim.

Eğer SQL Server bir sunucu üzerinde çalışıyor olsaydı.
Sunucu üzerindeki kullanıcıların Windows kimlik doğrulamasıyla bağlantı yapabilirim.

Database kısmında New Database ile yeni bir veri tabanı oluşturabilirim,
Attach ile var olan veri tabanını bağlayabilirim,
Restore Database ile daha önce yedeklenmiş veri tabanını geri yükleyebilirim.

Veri tabanına Üretim olarak isim veriyorum.

Veri tabanını oluşturacağım yeri farklı bir klasör olarak istiyorum.
Path kısmından yapacağım.

Klasörü oluşturmamışım burada göremedim. Klasörü oluşturayım.

Ok tuşuna basınca artık veri tabanım oluşuyor.

Uretim veri tabanının altında diagramlar, tablolar, view yani görüntüleyiciler vb. bölümler var.
Diğer bölümleri daha sonra ayrıca anlatırım.

Tablolar bölümü üzerinde sağ tuş ile New Table yani yeni tablo oluşturuyorum.

Tablolarda sütün isimleri, sütünlara girilecek verinin yapısı ve boş değer seçimi vardır.

Tablolarda güncelleme ve silme kolaylığı için bir ID veririm.
MusteriID büyük sayı olarak ve boş olmacak. Ayrıca otomatik artan bir değeri olacak.

MusteriNo sütünuna metin girilecek, metin boyutu 10 karakter olacak ve boş olmayacak.

MusteriAdi sütünuna metin girilecek, metin boyutu 100 karakter olacak ve boş olmayacak.
VergiDairesi sütünuna metin girilecek, metin boyutu 20 karakter olacak ve boş olabilir.
Diğer sütünları da oluşturuyorum.
MusteriID yi Primary Key yani birincil anahtar yaparım.
MusteriNo benzersiz olacak. Bunu Dizinleri ve Anahtarları Yönet kısmından yapıyorum.
Bir dizin anahtarı ekliyorum. Sütünu değiştiriyorum.
Bu anahtarı is Unique kısmından yes yaparak benzersiz anahtar yapıyorum.
Kaydet butonu ile tabloya Musteriler ismi veriyorum.
Şimdi personel tablosunu hızlı bir şekilde yapayım. Dizin ve İlişkilere geçeyim.
Burada dikkat ederseniz Personel Tablosunda FirmaNo sütünu tanımladım.

Firmadaki personel adı benzersiz olsun istiyorum.
Büyük bir firmada adı soyadı aynı olan personel olabilir.
Böyle bir durumda PersonelKodu tanımlamalısız, benzersiz yapmalısınız.

Kaydet ile Personeller tablomu da oluşturuyorum.

Ayrıca Müşteriler ile MüşteriPersonelleri tabloları arasında bir ilişki var.
İleride Müşterilerin Personel Listesin almak için bu ilişkiyi kuruyorum.

Bunu İlişkiler bölümünden yapıyorum. Buna Foreign key relationships deniyor.
Ben tablolar arası ilişki diyorum.

Bu ilişkiyi kurabilimek için seçilen sütünların veri yapısı aynı olmalıdır.

Firma silindiğinde firmanın personelleri de otomatik olarak silinsin istiyorum.
Bunu Silme Kuralı bölümünden Cascade yapıyorum.

Tablolar arası ilişkileri diagramlar bölümünde görebiliriz.

Ek olarak diagramlar bölümde ilişkileri düzenleyebilirim.

Ayrıca oluşturduğunuz sütünlara varsayılan değer ve açıklama da girebilirsiniz.

Paylaş

Kingston Yetkili Satıcı
Sandisk Yetkili Satıcı
Samsung Yetkili Satıcı
WesternDigital Yetkili Satıcı