Daha önce Microsoft SQL de veritabanı ve tablolar oluşturdum. Bugün oluşturduğum tabloların Visual Studio Uygulamasıyla bağlantısının anlatacağım.

Şimdi Microsoft SQL Server Management Studio yu açıyorum. Burada önemli olan server name yani sunucu adıdır.
Ayrıca sunucu bağlantısında kullanılan kimlik doğrulaması da önemlidir. SQL de Uretim veritabanını ile Müşteriler, MüşteriPersonelleri tabloları var.

Şimdi Visual Studio da projemi açıyorum. Sol tarafta bulunan DataSource bölümüne gidiyorum. Add New Data Source ile Database (veritabanı) seçiyorum. Dataset ile devam ediyorum. New Connection ile SQL Sunucuya bağlantı oluşturacağım. Projem gereği farklı bir SQL sunucuya bağlanmam gerekebilir.
İşte burada hangi SQL sunucuya bağlanmak istiyorsam onun adını yazmam gerekiyor. Farklı sunucular farklı kimlik doğrulama yöntemi kullanabilir.
Sunucu bağlantısı için kimlik doğrulama şeklini bilmem gerekiyor. Kimlik doğrulamayı başaramazsam bağlantı testim başarısız olur. Windows kimlik doğrulaması ile şifresiz bir bağlantı yapıyorum. Uretim veritabanını seçiyorum. Bağlantım başarılı ve Database Connection String yani veritabanı bağlantı dizisi oluşuyor.

Veritabanı bağlantı dizisine isim vermem gerekir. Bu veri tabanı bağlantı dizinin nasıl değiştiğini videonun sonuna ekleyeceğim. Artık veri tabanından tabloları, görüntüleri, saklı prosedürleri, fonksiyonları kullanabilirim. DataSetleri de bir klasör içinde toplarım.

Şimdi bu tablolara ekleme, silme ve güncelleme sorguları yazabilirim. Burada da gördüğünüz gibi çeşitli sorguları burada yani DataSet içinde oluşturabilirim.
Daha önce tabloları oluştururken tanımladığım ID ler kayıt silme ve güncellemede bana kolaylık sağlayacaktır. Tablodan kayıt silme ve güncelleme için benzersiz değerler gereklidir. Ekleme, Silme ve Güncelleme sorguları için istediğiniz fonksiyon ismi verebilirsiniz. Dikkat ederseniz silme ve güncelleme sorgularında koşul olarak sadece ID olan alanları veriyorum. Veri tabanında bulunan tablolar arasındaki ilişkiler Dataset içinde görünür.

Database Connection String uygulama özelliklerinde settings bölümünde görünür ve App.Config dosyasının içine yazar. App.Config dosyası uygulama ayarlarının yapılmasını sağlayan dosyadır. App.Config dosyası içindeki bu diziyi değiştirerek farklı bağlantılar yapabilirim.

Paylaş

Kingston Yetkili Satıcı
Sandisk Yetkili Satıcı
Samsung Yetkili Satıcı
WesternDigital Yetkili Satıcı